Voor kinderen

Voor kinderen

Contactpersonen
Juf Irma en juf Marisca zijn onze contactpersonen op school. Wil je ergens over praten, dan kun je ze altijd benaderen. Hoe je dat doet hebben ze al een keer in de klas verteld, maar kun je ook nog eens nalezen in deze folder.

Leerlingenraad
Wij vertegenwoordigen alle kinderen van de Breede Hei via de leerlingenraad. Wat doen we allemaal:
~We hebben geholpen met het kiezen van de nieuwe inrichting en de nieuwe school T-shirts
~De open dag van de Breede Hei georganiseerd.
~We hebben regels gemaakt om de school netjes te houden.
~We hebben nieuw buitenspeelgoed bedacht.
~We hebben de schoolsporten uitgezocht voor volgend jaar.
- We hebben ook allemaal ideeën bedacht voor het schooljaar. Mochten jullie nog ideeën hebben meld je dan bij een van ons!

Wij hebben een eigen memobord in de school met een ideeën brievenbus. U en de kinderen kunnen altijd met ideeën terecht bij de leerlingenraad! 

Wij houden u op de hoogte over al onze ontwikkelingen en acties in de school!

Groetjes van de leerlingenraad.