Ouders & kinderen

Ouders & kinderen

Ouderbetrokkenheid

We zien onszelf als partner van de ouders/verzorgers bij de opvoeding en begeleiding van de kinderen en we hechten dan ook groot belang aan hun inbreng.

Kinderparticipatie

Ook de inbreng van de kinderen nemen wij serieus, hoe jong ze ook zijn. Bij de peuters kijken we goed naar wat ze bezighoudt en spelen daar op in. Vanaf de kleuterleeftijd gebruiken we creatieve werkvormen om te weten te komen wat hun ideeen en wensen zijn. Kinderen vanaf een jaar of 7 kunnen deelnemen in de kinderraad (bso) en in de leerlingenraad (school).