Downloads

Downloads

Hier kunt u formulieren en documenten downloaden.

Voor praktische informatie over de speelleergroep en de bso verwijzen we u naar www.ska.nl

Algemeen

Verlofformulier 

Schoolgids

Jaarboekje 2018-2019

Schoolplan 2015 - 2019

Inspectierapport

Ondersteuning

Schoolondersteuningsplan

Veiligheid

Schoolveiligheidsplan

Protocol schorsen en verwijderen

Folder contactpersonen