Ondersteuning

Ondersteuning

Ons ondersteuningsteam wordt gevormd door intern begeleider Lisanne Marcus en de experts van de kernvakken. De intern begeleider richt zich vooral op de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van ondersteuning en de begeleiding van leerkrachten. De intern begeleider leidt samen met de groepsleerkracht het proces van ondersteuning/begeleiding waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind centraal staan. Door continu af te stemmen op deze onderwijs- en ondersteuningsbehoeften sluiten we aan bij de mogelijkheden van het kind en streven we ernaar om de leeropbrengsten optimaal te laten zijn. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind blijft te allen tijde bij de groepsleerkracht. De intern begeleider zal steeds een begeleidende en adviserende rol vervullen.

Het schoolondersteuningsprofiel (te vinden bij downloads) is een document dat een beeld geeft van de wijze waarop ondersteuning voor leerlingen binnen onze school wordt gerealiseerd. Het fungeert als handvat en leidraad voor het team en voor ouders. 

Passend Onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Op de website Passend onderwijs kunt u informatie vinden over dit onderwerp.

JOSEE: steunpunt passend onderwijs in de regio Eemland
Heb je vragen over passend onderwijs of loop je vast op school dan kun je terecht bij het jeugd- en oudersteunpunt Eemland: JOSEE.
Op www.josee.nu vinden jeugdigen (van 4 tot 18 jaar) en hun ouders en verzorgers toegankelijke, objectieve informatie over passend onderwijs. De medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste personen en instanties.

De Breede Hei is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Eem  www.swvdeeem.nl.