Onderwijs aan het Jonge Kind

Onderwijs aan het Jonge Kind

Onderwijs aan het jonge kind

Kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen, zij leren door middel van spel. Ons onderwijs aan jonge kinderen is ontwikkelingsgericht. We sluiten aan bij de beleving van jonge kinderen door thematisch te werken. Als leidraad gebruiken we hierbij de kerndoelen. We werken met verschillende thema's in een schooljaar, omdat we hiermee de natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen. Door te spelen in de hoeken, de leerkracht die aansluit bij spel, spelletjes in de grote en kleine kring en door het inzetten van ontwikkelingsmateriaal werken we aan de ontwikkeling van de jongste kinderen van onze school. Door de ruime keuze aan materialen die wij in de klas hebben, bieden we de kinderen veel mogelijkheden om te kiezen. Ontwikkelingsmaterialen, constructie, knutselmaterialen, en hoeken staan centraal in onze groepen. Zo hebben we bijvoorbeeld een vaste huishoek en een bouwhoek.  Wat we hierbij van groot belang vinden is de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. (zie sociaal-emotionele ontwikkeling)

Vanuit de taalleerlijn wordt het aanbod afgestemd op de verschillende taal/ onderwijsgebieden de, mondelinge taalontwikkeling, woordenschatontwikkeling, beginnende geletterdheid, sociaal emotionele ontwikkeling en beginnende gecijferdheid. Kleuters leren, voordat ze echt gaan leren lezen, dat woorden uit klanken zijn opgebouwd. Onder woordenschatontwikkeling vallen de woorden van de week, deze zijn gerelateerd aan het thema in de klas. 

Bij ieder thema wordt er aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat, door het aanbieden van nieuwe woorden. Woordenschat is een belangrijk onderdeel om de wereld om je heen te leren begrijpen en jezelf te uiten. In de jaarplanning staan de thema’s waar de woorden van de week op afgestemd worden. Er wordt betekenis aan de woorden gegeven, door bijv. uitleggen, uitbeelden en laten ervaren. De aangeboden woorden worden actief/ en passief gedurende het thema herhaald.  

Jonge kinderen bewegen graag en veel. We spelen regelmatig buiten en in de speelzaal en werken hierbij aan de grove motoriek door te klimmen en klauteren en te bewegen op muziek. De fijne motoriek wordt ontwikkeld met verschillende technieken te knutselen en te tekenen. Ook door het spelen in de zandtafel, de watertafel, met klei etc. stimuleren wij de fijne motoriek van de kleuters.

Overgang van groep 2 naar groep 3

Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten waarbij groep 2 al eens kennis maakt met groep 3 en groep 3 nog eens terugkomt in groep 2.