Basis voor groei en ontwikkeling

Fijne plek voor kinderen van 2 tot 13 jaar

Kindcentrum de Breede Hei is een fijne, vertrouwde plek voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Het kindcentrum bestaat uit een basisschool, een speelleergroep en een buitenschoolse opvang. We gebruiken de term kindcentrum niet alleen omdat we als school en kinderopvang bij elkaar in één gebouw zitten, maar vooral omdat we willen samenwerken vanuit een zelfde visie op opvoeding en onderwijs. Door nauw samen te werken, proberen wij een optimale groei en ontwikkeling te realiseren voor kinderen. We werken toe naar één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie, en één werkwijze. Dat is niet alleen goed voor uw kind, maar ook prettig voor u als ouder. De school maakt deel uit van de stichting KPOA
(Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.). De kinderopvang maakt deel uit van de stichting Ska
(Stichting Kinderopvang Amersfoort)

Via de onderstaande link wordt u meegenomen in een rondleiding op Kindcentrum de Breede Hei en kunt u een beeld krijgen van ons Kindcentrum.

https://www.youtube.com/watch?v=v3zYiVy2Dnw

Rondleiding Kindcentrum de Breede Hei

De historische naam Breede Hei verwijst naar de schrale grond waar slechts hei groeide. 'Het brede zicht op deze heivelden zal de kinderen in het kindcentrum een brede blik op de wereld geven'.