Basis voor groei en ontwikkeling

Fijne plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar

Kindcentrum de Breede Hei is een fijne, vertrouwde plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We gebruiken de term kindcentrum omdat we als school en kinderopvang bij elkaar in één gebouw zitten, maar vooral omdat we willen samenwerken vanuit een zelfde visie op opvoeding en onderwijs. Door nauw samen te werken, proberen wij een optimale groei en ontwikkeling te realiseren voor kinderen. We werken toe naar één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie, en één werkwijze. Dat is niet alleen goed voor uw kind, maar ook prettig voor u als ouder. De school maakt deel uit van de stichting KPOA
(Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.). De kinderopvang maakt deel uit van de stichting Ska
(Stichting Kinderopvang Amersfoort).

De historische naam Breede Hei verwijst naar de schrale grond waar slechts hei groeide. 'Het brede zicht op deze heivelden zal de kinderen in het kindcentrum een brede blik op de wereld geven'.