Opleidingsschool

Opleidingsschool

De Breede Hei biedt jaarlijks stageplaatsen en nodigt studenten van harte uit om te leren op de werkplek en ons team te versterken! Om een indruk te krijgen van ons kindcentrum en de manier waarop er gewerkt wordt, kun je de informatie op deze website bekijken. We verwachten van studenten een open, positieve leerhouding en nodigen je uit om met ons de kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven in een dynamische leeromgeving. 

Basisschool De Breede Hei - opleidingsschool
Hogeschool Utrecht en Instituut Theo Thijssen werken intensief samen met het primair onderwijs aan het opleiden van leerkrachten. In de opleiding staat de onderwijspraktijk centraal. De ontwikkeling van de beroepscompetenties vindt daarbij voor een groot deel op de opleidingsschool plaats. De student is vanaf het begin van de studie werkzaam als collega in opleiding bij een basisschool. De opleidingsschool speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden, begeleiden en beoordelen. Het opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het leren op de werkplek van studenten zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen de school waarbij opleiden, innoveren en professionaliseren bij elkaar komen. Er ontstaat een leerklimaat voor alle medewerkers binnen de school. Om de kwaliteit van het opleiden in de school te borgen is het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld. De Breede Hei heeft het keurmerk Opleidingsschool. De Breede Hei is een professionele opleidingsplek voor toekomstige leraren! 

Informatie over de mogelijkheden en beschikbaarheid van stageplaatsen kan per mail worden verkregen bij de clusterschoolopleider: Irene van den Hoogenband (i.vdhoogenband@kpoa.nl). Geef in het mailbericht duidelijk aan wat de vragen of wensen zijn. Vermeld het soort opleiding, welke fase, de gewenste bouw of groep, stagedag(en) en de periode waarvoor de stage gepland is. Met derde- en vierdejaars studenten voeren we een intakegesprek om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ska Kinderopvang - erkend leerbedrijf

Volg je de opleiding Pedagogisch Werker 3 of 4 of een andere opleiding waarvoor je praktijkervaring op wilt doen in de kinderopvang? Ska Kinderopvang biedt je als erkend leerbedrijf graag die mogelijkheid. Wij zijn bereikbaar via het mailadres bpv@ska.nl. Ook op ons servicecentrum (Secretariaat, HR, Marketing & Communicatie, Facilitaire zaken, Financien enz) hebben we stagemogelijkheden.

Ben je op zoek naar een plek voor een stage die korter duurt dan 3 maanden (snuffelstage of maatschappelijke stage)? Neem dan rechtstreeks contact op met het team van de Breede Hei.