Ouderraad

 

De ouders/verzorgers van de Breede Hei zijn verenigd in de Oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging is de Ouderraad. De Ouderraad bestaat uit zo’n 15-20 ouders/verzorgers van leerlingen van de Breede Hei.

De Oudervereniging van de Breede Hei stelt zich ten doel:
- bij te dragen aan het schoolplezier van de kinderen,
- de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten.

De Oudervereniging wil dit doel bereiken door in samenwerking en in overleg met het team van leerkrachten een aantal activiteiten op school te organiseren en hierbij zo veel mogelijk de ouders/verzorgers te betrekken. Alle ouders/verzorgers worden automatisch lid van de Oudervereniging. Jaarlijks wordt aan alle ouders van kinderen van de Breede Hei gevraagd om de ouderbijdrage te betalen, zodat bovengenoemde activiteiten bekostigd kunnen worden. Zonder deze bijdrage is het organiseren van deze activiteiten niet mogelijk.

De Ouderraad bestaat uit de volgende mensen:

foto Anouck
Augus Loupatty      (voorzitter) Chantal    Tesson Claudia Kuijer  Anouck Jansen Femke van Tongeren Ferwerda

Fiona van der Lans (secretaris)

foto
Giuseppina Laseur-Dolce Stephanie de Wilde Soraya Oualkadi Ronald Tesson (penning- meester)       Karin Perdeciyan- Darcin Hanneke Berghuis

 

 

         


Wendy Kuijntjes

         

Verdere informatie over de ouderraad en de vereniging kunt u hier downloaden: 

Algemene informatie oudervereniging

Statuten Oudervereniging

Jaarverslag Ouderraad en financieel jaarverslag 2019-2020

Begroting Ouderraad 2020-2021

Notulen ALV 05-11-2020 ouderraad de Breede Hei

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar ordebreedehei@kpoa.nl.