Ouderraad

 

De ouders/verzorgers van de Breede Hei zijn verenigd in de Oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging is de Ouderraad. De Ouderraad bestaat uit zo’n 15-20 ouders/verzorgers van leerlingen van de Breede Hei.

De Oudervereniging van de Breede Hei stelt zich ten doel:
- bij te dragen aan het schoolplezier van de kinderen,
- de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten.

De Oudervereniging wil dit doel bereiken door in samenwerking en in overleg met het team van leerkrachten een aantal activiteiten op school te organiseren en hierbij zo veel mogelijk de ouders/verzorgers te betrekken. Alle ouders/verzorgers worden automatisch lid van de Oudervereniging. Jaarlijks wordt aan alle ouders van kinderen van de Breede Hei gevraagd om de ouderbijdrage te betalen, zodat bovengenoemde activiteiten bekostigd kunnen worden. Zonder deze bijdrage is het organiseren van deze activiteiten niet mogelijk.

De Ouderraad bestaat uit de volgende mensen:

Hans            Bulters (voorzitter) Chantal    Tesson Chrissie Rijkhoek Diana Klinkenberg Femke van Tongeren Ferwerda

Fiona van der Lans (secretaris)

Giuseppina Laseur-Dolce Stephanie de Wilde Soraya Oualkadi Ronald Tesson (penning- meester)       Mireille Hanselman Hanneke Berghuis

Verdere informatie over de ouderraad en de vereniging kunt u hier downloaden: 

Algemene informatie oudervereniging

Statuten Oudervereniging

Jaarverslag Ouderraad 2016-2017

Financieel Jaarverslag Ouderraad 2016-2017

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar ordebreedehei@kpoa.nl.