Ouderraad

 

De ouders/verzorgers van de Breede Hei zijn verenigd in de Oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging is de Ouderraad. De Ouderraad bestaat uit zo’n 15-20 ouders/verzorgers van leerlingen van de Breede Hei.

De Oudervereniging van de Breede Hei stelt zich ten doel:
- bij te dragen aan het schoolplezier van de kinderen,
- de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten.

De Oudervereniging wil dit doel bereiken door in samenwerking en in overleg met het team van leerkrachten een aantal activiteiten op school te organiseren en hierbij zo veel mogelijk de ouders/verzorgers te betrekken. Alle ouders/verzorgers worden automatisch lid van de Oudervereniging. Jaarlijks wordt aan alle ouders van kinderen van de Breede Hei gevraagd om de ouderbijdrage te betalen, zodat bovengenoemde activiteiten bekostigd kunnen worden. Zonder deze bijdrage is het organiseren van deze activiteiten niet mogelijk.

De Ouderraad bestaat uit de volgende mensen:

   
 
Anouk Elsendoorn
Voorzitter
Daniel Linker
Penningmeester
Femke van Tongeren Sanne Korf Tobias van de Meer

Danielle van 't Riet 

       
 
Natasja Smulders Jennifer Kramers Musa Tozan Yan Leisma    

Verdere informatie over de ouderraad en de vereniging kunt u hier downloaden: 

Algemene informatie oudervereniging

Statuten Oudervereniging

Jaarverslag OR Breede Hei 2022-2023

Financieel jaarverslag OR 2022-2023

Begroting ouderraad 2023-2024

Notulen ALV ouderraad Breede Hei

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar ordebreedehei@kpoa.nl.