Ouderraad

 

De ouders/verzorgers van de Breede Hei zijn verenigd in de Oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging is de Ouderraad. De Ouderraad bestaat uit zo’n 15-20 ouders/verzorgers van leerlingen van de Breede Hei.

De Oudervereniging van de Breede Hei stelt zich ten doel:
- bij te dragen aan het schoolplezier van de kinderen,
- de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten.

De Oudervereniging wil dit doel bereiken door in samenwerking en in overleg met het team van leerkrachten een aantal activiteiten op school te organiseren en hierbij zo veel mogelijk de ouders/verzorgers te betrekken. Alle ouders/verzorgers worden automatisch lid van de Oudervereniging. Jaarlijks wordt aan alle ouders van kinderen van de Breede Hei gevraagd om de ouderbijdrage te betalen, zodat bovengenoemde activiteiten bekostigd kunnen worden. Zonder deze bijdrage is het organiseren van deze activiteiten niet mogelijk.

De Ouderraad bestaat uit de volgende mensen:

    foto Anouck

Augus Loupatty      (voorzitter)

 

Anouk Elsendoorn
( vice-voorzitter)

 

 Wendy Greefhorst (secretaris) Anouck Jansen Femke van Tongeren Ferwerda

Sanne Korf 

foto  
 
Giuseppina Laseur-Dolce Stephanie de Wilde Soraya Oualkadi Daniel Linker (penningmeester)       Karin Perdeciyan- Darcin Rene Brouwer 

 

 

         


Tobias van der Meer

Emily Koeiman         

Verdere informatie over de ouderraad en de vereniging kunt u hier downloaden: 

Algemene informatie oudervereniging

Statuten Oudervereniging

Jaarverslag OR de Breede Hei 21-22

Financieel jaarverslag 2021-2022 Ouderraad

Begroting Ouderraad 2022-2023

Notulen ALV Ouderraad Breede Hei

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar ordebreedehei@kpoa.nl.