Team, Wie doet wat?

Schooljaar 2020-2021

Speelleergroep Loes de Baan: woensdag en donderdag
Sylvia van Bronswijk: maandag t/m donderdag
Kelly van der Wiel: maandag en dinsdag
Groep 1/2 a Nienke van den Hoven-Wester: maandag en dinsdag
Annelies Hilhorst: woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 1/2 b Loes de Baan: maandag en dinsdag
Elles van Middelaar-Engwerda: woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 3 Irma van Drie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Marion Imming Siteur: woensdag
Groep 4 Natascha Tammens-de Gooijer: maandag, dinsdag, woensdag 
Vanessa Leigh: donderdag, vrijdag
Groep 5 Mirjam Visser: maandag, dinsdag en woensdag                                            Marisca de Graaf-Peizel: donderdag en vrijdag
Groep 6 Thomas Wolf: maandag, dinsdag en woensdag
Marion van Hal: donderdag en vrijdag
Groep 7 Frans Verdiesen: maandag t/m vrijdag
Groep 8a Marloes Bos Botterblom: maandag, dinsdag
Sandra Schiermann-Hofmann: woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 8b Tanja van Norden-van Bemmel: maandag, dinsdag, donnderdag en vrijdag 
Marloes Bos-Botterblom: woensdag
Buitenschoolse opvang Loes de Baan: maandag t/m donderdag
Kelly van der Wiel: maandag, dinsdag en donderdag

 

Vakexpert Muziek Elna Lerk
Expert ICT Frans Verdiesen en Natascha Tammens-de Gooijer
Expert Rekenen Sandra Schiermann-Hofmann
Expert Technisch Lezen Sandra Schiermann-Hofmann
Expert Begrijpend Lezen/Luisteren Mirjam Visser
Expert Spelling Annelies Hilhorst
Expert SEO Elles van Middelaar-Engwerda

 

Schoolleider Carmita Poldervaart
Intern begeleider Lisanne Marcus
Office manager Marjanne Froon
Conciërge  Marcel Stout