Vreemde talen

Vreemde talen

Engels in groep 1 t/m 8
In onze maatschappij komen kinderen al jong in aanraking met de Engelse taal door filmpjes en spelletjes. Engels maakt dus al onderdeel uit van hun belevingswereld waardoor ze de taal sneller eigen maken.

Lesmethode Engels
Voor de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de methode Stepping Stones junior. Het is een interactieve, moderne methode met afwisselende werkvormen.
Door op jonge leeftijd een extra taal te leren, ontwikkelen kinderen een goed taalgevoel en vergroten ze hun algemene taalvaardigheid. Onze leerlingen krijgen al vanaf groep 1 Engelse les op een speelse manier. Door middel van liedjes, spelletjes, verhalen en leuke opdrachten pikken zij een nieuwe taal snel op. In de hogere leerjaren breiden we de Engelse woordenschat en grammatica steeds meer uit.

Spaans
De kinderen in de Projectgroep krijgen Engels aangeboden. Met het leren van Engels leren de kinderen hun denkvaardigheden op een ander niveau aan te spreken. Kinderen leren 'leren'. Kinderen leren in de Projectgroep samen met ontwikkelingsgelijken.