Vreemde talen

Vreemde talen

Engels in groep 1 t/m 8
Het vermogen om een vreemde taal te leren is tussen de 4 en 10 jaar het grootst. De hersenen van jonge kinderen staan zo open voor het opslaan van informatie, dat ze gemakkelijk een nieuwe taal kunnen leren.
Het aanleren van een nieuwe taal vergroot het concentratievermogen en de algemene taalvaardigheid van kinderen. Jonge kinderen kunnen een taal gemakkelijk spelenderwijs oppikken. Engels is een wereldtaal, je ziet en hoort het dagelijks om je heen.

Lesmethodes Engels
Voor de groepen 1 t/m 4 gebruiken we de methode iPockets. Voor de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de methode Take it Easy. Beide interactieve, moderne methodes die gebruik maken van het digitale schoolbord.
Op de Breede Hei hebben twee collega's de cursus "Creative Methodology for the classroom & Language update for teachers of 4-12 year old pupils" te Canterbury gevolgd. Tijdens deze cursus is aandacht besteed aan de taalvaardigheid en activerende werkvormen voor het Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs  (VVTO). Deze leerkrachten hebben ook het implementatietraject op de Breede Hei verzorgd.

Spaans
De kinderen in de Projectgroep krijgen Spaans aangeboden. Met het leren van Spaans, leren de kinderen hun denkvaardigheden op een ander niveau aan te spreken. Kinderen leren 'leren'. Kinderen leren in de Projectgroep samen met ontwikkelingsgelijken. Zie ook Projectgroep