Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

De Breede Hei vindt het belangrijk om voor de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Via Handelingsgericht werken (HGW) proberen we effectief om te gaan met de verschillen tussen kinderen.

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken die past in onze visie om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen van de Breede Hei (onze appeltjes). Handelingsgericht werken is ons vehikel voor onderwijsontwikkeling en verbetering, zodat we zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften en basisbehoeften van onze kinderen. Hiermee maken we ons onderwijs zo passend mogelijk.

In de dingen die we doen in ons onderwijs stellen we onszelf altijd de vraag of dit aansluit bij de uitgangspunten van HGW. Het voeren van startgesprekken met ouder en kind, werken met doelenposters, in kaart brengen van belemmerende- en stimulerende factoren van het kind zijn voorbeelden van hoe wij werken en een directe relatie hebben met HGW.

Bij HGW staan de volgende zes uitgangspunten centraal:

Belofte 1 We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning
Belofte 2 We realiseren een veilig pedagogisch klimaat
Belofte 3 We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen
Belofte 4 We monitoren de ontwikkeling van leerlingen
Belofte 5 We werken samen met ouders en leerlingen
Belofte 6 We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid