Taal

Taal

Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Staal. Staal werkt met de beproefde, preventieve spellingsaanpak van Jose Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingsresultaten. Binnen de leerlijn taal komen vier domeinen aan bod: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.