Tevredenheidspeiling

Tevredenheidspeiling

Lees hier een samenvatting van de resultaten van de Leerlingtevredenheidspeiling en ouder en leerlingpeiling

In deze samenvatiing van het rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling en de Leerlingtevredenheidspeiling 2021. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij alle scholen die vallen onder de stichting KPOA. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van onze school worden vergeleken.

De tevredenheidspeilingen voor ouders en leerlingen zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

De peiling bestaat uit een vragenlijst die door de school of het bestuur is samengesteld via de vragenplanner van 'Scholen met Succes' en door de computer verwerkt wordt tot een schoolrapport. Hierbij wordt de school vergeleken met de scholeb die vallen onder de stichting KPOA.

De uitkomsten worden gebruikt ter verbetering van ons onderwijs en het stellen van doelen voor het schooljaar 23/24. Deze worden besproken met ouders en binnen de MR. De school maakt een plan van aanpak naar aanleiding van de tevredenheidspeiling.