Schooltijden

Schooltijden

Dagelijks gaan alle kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Tijdens de middagpauze lunchen de kinderen met hun eigen leerkracht in de klas.

Om 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 naar binnen worden gebracht. Om 8.25 uur graag aanwezig zijn, zodat we om 8.30 uur kunnen starten met de lessen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan met hun leerkracht mee naar binnen.