Sociale- en emotionele ontwikkeling

Sociale- en emotionele ontwikkeling

We gebruiken op school Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Dat is een online methode voor de hele school. Kwink biedt ieder schooljaar twintig nieuwe SEL-lessen. Die gaan over belangrijke vaardigeheden (competenties) die kinderen nu en later nodig hebben om succesvol te kunnen meedoen aan de maatschappij. Centraal staat een positieve groepsvorming.

De kinderen van onze school brengen een groot gedeelte van de dag door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Wij willen dat onze kinderen zich veilig en prettig voelen op onze school. we spreken daarom niet alleen over een fysiek, veilige omgeving, maar ook over een sociaal veilige omgeving. Werken aan een veilige omgeving doen we door te leren over jezelf, over anderen en hoe je met elkaar omgaat. 

De methode richt zich op:

Ik weet wie ik ben
Ik weet wat ik doe
Ik zie anderen en ik ga goed met ze om
Ik kies voor een leuke veilige groep

Wat doet Kwink
Voorkomt verstorend gedrag en pesten
Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
Zorgt voor een sociaal veilige groep
Verhoogt de leeropbrengsten
Biedt iedere les unieke filmpjes
Voldoet aan de wet Sociale veiligheid
Werkt met de vijf bewezen gedragscompetenties

Kwink is er ook voor thuis

Sociaal emotioneel leren is een taak voor school en thuis. Het gaat immers om het geluk en welzijn van uw kind. Ook thuis kunt u met sociaal emotioneel leren aan de slag. Dat kan met de Koelkastposter van Kwink: een vrolijke poster vol met spelletjes, vragen en activiteiten voor thuis. Ook besteden we via de Parro aandacht aan de Kwink lessen die we op school doen. Meer informatie? Kijk op wat is Kwink voor ouders

Met Kindbegrip brengen leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. Kindbegrip geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag te gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft Kindbegrip inzicht.