Sociale- en emotionele ontwikkeling

Sociale- en emotionele ontwikkeling

Kinderen en hun sociale talenten en ZIEN!
Wij werken met de methode Kinderen en hun sociale talenten. Kinderen en hun sociale talenten is een methode voor de ontwikkeling van sociale competentie. De methode heeft een duidelijk visie op sociale competentie. Sociale competentie wordt omschreven als het vermogen om op een adequate manier sociaal en emotioneel te functioneren. Om sociaal competent te kunnen functioneren heeft een kind sociale kennis, vaardigheden en houdingen nodig. Sociale competentie is geoperationaliseerd in acht categorieën die positief geformuleerd zijn, namelijk: ervaringen delen; aardig doen; samen spelen en werken; een taak uitvoeren; jezelf presenteren; een keuze maken; opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie.
Er zijn twintig lessen voor elke jaargroep, verdeeld over de acht gedragscategorieën (twee tot vier lessen per gedragscategorie). De methode kent een cyclische opbouw, zodat aan alle gedragscategorieën elk jaar aandacht wordt besteed, steeds op een hoger niveau. Daarnaast is er veel aandacht voor de toepassing van het geleerde in andere schoolse en buitenschoolse situaties.

Met ZIEN! brengen leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag te gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht.

In de ouderbrochure leest u meer over Kinderen en hun sociale talenten.