Hoofdluis

Hoofdluis

Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Zeker binnen de basisschool, waar grote groepen kinderen relatief dicht op elkaar zitten. Onze school vormt hierop geen uitzondering. 
 
Om hoofdluis te kunnen bestrijden is het van belang dat ouders en team goed worden geïnformeerd, dat er tussen ouders/verzorgers, werkgroep en team duidelijke afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden en dat er regelmatig wordt gecontroleerd. De controles hebben vooral effect als álle kinderen meedoen aan de hoofdluiscontroles; dan is de kans veel kleiner dat hoofdluis zich uitbreidt. 
 
In het protocol hoodluis staat beschreven wat er op De Breede Hei wordt gedaan om hoofdluis te bestrijden, het protocol kunt u hier downloaden.