Lezen

Lezen 

Begrijpend luisteren -lezen
Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren. Door te luisteren naar teksten, leren kinderen betekenis te verlenen aan tekst; ze verbinden aanwezige kennis aan de nieuwe informatie en zo breiden ze hun kennis verder uit. Verderop in hun schoolcarrière, wanneer ze zelf teksten lezen en moeten begrijpen, profiteren ze aanzienlijk van deze basis. Begrijpend lezen is denken; tijdens het lezen geeft de lezer betekenis aan de tekst, vanuit zijn eigen referentiekader. Begrijpend lezen vraagt betrokkenheid van de lezer. Ontwikkeling van lezen met begrip is gebaseerd op twee pijlers, die beide in het onderwijs aan de orde moeten komen: ontwikkelen van kennis en leren sturen van het leesproces. Beide pijlers behoren aandacht te krijgen in het onderwijs en samen zorgen ze ervoor dat leerlingen leren lezen met begrip en zelfstandige lezers worden. Bij het ontwikkelen van kennis gaat het om kennis van taal en kennis van de wereld die ook tot uiting komt in een rijke woordenschat. Kennis en woordenschat helpen de lezer teksten te begrijpen. Bij het leren sturen van het leesproces spelen strategieën een belangrijke rol. Strategieën zijn te beschouwen als het gereedschap dat de lezer kan gebruiken om teksten te begrijpen. Als een lezer strategieën heel vaak gebruikt, worden ze een automatische leesvaardigheid.

Dat is nogal wat, een complex proces dat intensieve instructie en oefening vraagt. Middels Lesson Study, collegiale consultatie, feedbackgesprekken en kijken bij elkaar (onder andere door middel van film) vergroten wij onze kennis en vaardigheden om goed begrijpend luister en –lees onderwijs te geven.