Stichting Leergeld

Stichting Leergeld

Uit recente onderzoeken blijkt dat 10 tot 15 procent van de schoolgaande kinderen met hun ouders/verzorgers leven rond de armoedegrens. Door het delen van onderstaande informatie informeren wij ouders/verzorgers over de mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen.

Stichting Leergeld Amersfoort
Stichting Leergeld Amersfoort zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die wegens gebrek aan financiële middelen thuis niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, cultuur, sport of welzijn.

Onderwijs
Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp of vervoer naar school. Als uw kind met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht ook helpen om een fiets aan te schaffen. Als uw gezin niet valt binnen de regeling voor een computer via de gemeente, dan kunt u die ook bij ons aanvragen.

Cultuur
Ook op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.

Sport
Door te sporten kan een kind leren omgaan met andere kinderen en om leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om te sporten.

Welzijn
Ook overige activiteiten, zoals deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden.

Aanvraagprocedure
Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch of per e-mail leergeld.amersfoort@gmail.com contact opnemen met Stichting Leergeld Amersfoort.

Alle aanvragen op het gebied van sport (en dus ook zwemmen) en cultuur kunnen worden ingediend voor kinderen vanaf 6 jaar. De aanvragen voor sport en cultuur kunnen zowel via Stichting Leergeld als via de Breede Hei verlopen.  Irma van Drie kan als tussenpersoon een aanvraag indienen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Leergeld Amersfoort