Partners

Partners

Wij werken nauw samen met onderstaande partners zodat groei en ontwikkeling van het kind centraal staat.

Voor- en naschoolse opvang
SKA Kinderopvang (Met ingang van schooljaar 2018-2019 in het kindcentrum De Breede Hei)
033 - 470 13 03
info@ska.nl
www.ska.nl 

PARTOU 
033-4557472
dopheide40@partou.nl
www.partou.nl

Onderwijs- en opvoedondersteuning
Samenwerkingsverband de Eem
Om alle kinderen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband.
www.swvdeeem.nl

Wijkteam
Contactpersoon: Bert Kroes
wijkteamkattenbroek@wijkteam-amersfoort.nl
www.wijkteam-amersfoort.nl

GGD
www.ggdru.nl

Indebuurt 033
info@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

Buurtsportcoach
www.buurtsportcoach.nl

Onderzoek en begeleiding leerlingen
MIO begeleidt kinderen met een arrangement bij ons op school.
Claudia Zoutewelle
06-28570718
info@mogelijkhedeninonderwijs.nl
www.mogelijkhedeninonderwijs.nl

Meerkind verzorgt onderzoek en begeleiding bij leerlingen op het gebied van leerproblematiek.
Jacqueline Regtuit
06 50 22 78 08
info@meerkind .nl
www.meerkind.nl 

Engelse les
Clare Cole helpt op de Breede Hei als vrijwilligster bij het vormgeven van ons onderwijs Engels. Zij is native English Language Teacher en is te bereiken via cecole@planet.nl

Spaanse les
Pilar van der Ham heeft geholpen als vrijwilligster bij het opzetten van ons aanbod Spaans voor onze Projectgroep.
www.spaanscentrumdebron.nl

Muziekles
Elna en Edgar Lerk bieden namens de Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging naschoolse muzieklessen: blokfluit, klarinet en saxofoon behoren tot de mogelijkheden. Er wordt ook gewerkt aan een cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) voor kinderen die meer willen weten van muziek en muziekinstrumenten. Daar leren ze dan noten lezen en krijgen ze hulp bij de eventuele keuze voor een instrument. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Elna via dubbelriet@gmail.com.

Typeles
Basic-Typewriting
033 - 258 66 09
www.basic-typewriting.nl

Parochie Hoogland
https://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/