Opleidingsschool

Opleidingsschool

De Breede Hei biedt jaarlijks stageplaatsen en nodigt studenten van harte uit om te leren op de werkplek en ons team te versterken! Om een indruk te krijgen van onze school en de manier waarop er gewerkt wordt, kun je de informatie op deze website bekijken. We verwachten van studenten een open, positieve leerhouding en nodigen je uit om met ons de kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven in een dynamische leeromgeving. Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze Schoolopleider Marion van Hal.

Keurmerk Opleidingsschool voor De Breede Hei
Hoge school Utrecht en Instituut Theo Thijssen werken intensief samen met het primair onderwijs aan het opleiden van leerkrachten. In de opleiding staat de onderwijspraktijk centraal. De ontwikkeling van de beroepscompetenties vindt daarbij voor een groot deel op de opleidingsschool plaats. De student is vanaf het begin van de studie werkzaam als collega in opleiding bij een basisschool. De opleidingsschool speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden, begeleiden en beoordelen. Het opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het leren op de werkplek van studenten zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen de school waarbij opleiden, innoveren en professionaliseren bij elkaar komen. Er ontstaat een leerklimaat voor alle medewerkers binnen de school. Om de kwaliteit van het opleiden in de school te borgen is het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld. De Breede Hei heeft het keurmerk Opleidingsschool. De Breede Hei is een professionele opleidingsplek voor toekomstige leraren!