Kindcentrum de Breede Hei

logo kindcentrum

Flyer Speelleergroep en BSO SKA

Met veel enthousiasme gaan de Breede Hei en Ska 27 augustus van start als kindcentrum de Breede Hei.

Waarom een kindcentrum?

Basisschool de Breede Hei en Ska Kinderopvang realiseren een kindcentrum om samen de ontwikkeling van de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Het wordt een fijne, vertrouwde plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We werken toe naar één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie, en één werkwijze. Dat is niet alleen goed voor je kind, maar ook prettig voor jou als ouder. We gebruiken de term kindcentrum omdat we niet los van elkaar in één gebouw zitten, maar vooral goed willen samenwerken vanuit een zelfde visie op opvoeding en onderwijs. Door samenwerking proberen wij een optimale groei en ontwikkeling te realiseren voor kinderen.

De historische naam Breede Hei verwijst naar de schrale grond waar slechts hei groeide, ‘het brede zicht op deze heivelden zal de kinderen in het Kindcentrum ter plekke een brede blik op de wereld geven’.