Onze school

Waar wij voor staan

De mooiste uren van de dag is het kind bij ons op school. Onze primaire taak is om de kinderen goed toe te rusten, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Dat kan de school niet alleen, voor het kind is het van het grootste belang dat er een optimale samenwerking is tussen ouders/verzorgers en school. We zien de ouders/verzorgers als partner in de begeleiding van het kind. De Breede Hei vindt het belangrijk om voor de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Via Handelingsgericht werken (HGW) proberen we effectief om te gaan met de verschillen tussen kinderen. Daarnaast willen we met ons onderwijs aansluiten op de wereld van nu en morgen. Een school waar kinderen de gehele dag terecht kunnen voor onderwijs, voor-, en naschoolse opvang. Een school waar kinderen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd kennis maken met techniek en Engels. In ons onderwijs gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om de houding die we daarbij aannemen en de waarden die eronder liggen. Wij gaan daarbij uit van onze kernwaarden: veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding. Ze zorgen voor houvast in ons eigen handelen en onze kijk op de wereld.
 
Appelbomen
In de hal van de Breede Hei groeien prachtige appelbomen. Bomen met mooie, sterke, gezonde takken. Bomen die heel veel appeltjes geven: kleine, grote, sappige, stevige, appels met een deukje, glanzende appeltjes. De verschillen tussen kinderen maakt dat we leren van en met elkaar. De appeltjes van de Breede Hei zijn de kinderen van de Breede Hei! Voor alle appeltjes is er een plekje in onze bomen; een plekje op onze school. Onze slogan 'De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling' ondersteunt onze visie.
 
Informatie
Hoe werkt de Breede Hei? Hoe gaat onze school om met zaken als pesten? Wat doet onze school om leerlingen zo goed mogelijk te leren leren? Deze informatie vindt u, naast andere zaken, in onze Schoolgids. De jaarlijks veranderende informatie, zoals het gymrooster, het vakantierooster, maar ook de bereikbaarheid bij ziekmelding kunt u vinden in deel B van de Schoolgids, het Jaarboekje. Deze documenten vindt u bij DOWNLOADS.