Ontwikkelingsgesprekken, kind, leerkracht, ouders, door samen in gesprek te gaan willen we de betrokkenheid van het kind bij zijn leerproces verhogen.

Ontwikkelingsgesprekken, kind, leerkracht, ouders, door samen in gesprek te gaan willen we de betrokkenheid van het kind bij zijn leerproces verhogen.

Voorbeeld tekst.