Nieuws

basis voor groei en ontwikkeling

Laatste nieuws
Impressie Koningsspelen 2017

Waar wij voor staan
De mooiste uren van de dag is uw kind bij ons op school. Onze primaire taak is om de kinderen goed toe te rusten, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Via Handelingsgericht werken gaan we effectief om met verschillen tussen kinderen, we streven ernaar dat alle kinderen de gestelde doelen van de kernvakken behalen. We sluiten met ons onderwijs aan op de wereld van nu en morgen. Techniek, Engels, bewegen en muziek nemen een belangrijke plaats in. In ons onderwijs gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om de houding die we daarbij aannemen en de waarden die eronder liggen. Wij gaan daarbij uit van onze kernwaarden: veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding. Ze zorgen voor houvast in ons eigen handelen en onze kijk op de ander en de wereld.

Onze school